Herroepingsrecht

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te annuleren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De consument heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen.

Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Douwes heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Douwes, eventueel door gebruik te maken van het herroepingsformulier welke op de site wordt aangeboden of via info@trilplaatspecialist.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, wordt de schade hiervan in rekening gebracht bij de afnemer. 

Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Douwes er zorg voor dat binnen 14 dagen na ontvangst van de melding het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Trilplaatspecialist of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 

Het herroepingrecht geldt niet voor:

  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
De waardering van www.trilplaatspecialist.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 10.0/10 gebaseerd op 1 reviews.
Naar boven